محصولات

1 فروش از 2
80,000 تومان

قیمت هر محصول

product

شکلات Ferrero rocher

شکلات Ferrero rocher
product

باکس رویایی

باکس رویایی جایزه ندارد
معادل ریالی جایزه: 0

اطلاعات تکمیلی مسابقه بعدا اعلام می گردد

1 فروش از 1
132,000 تومان

قیمت هر محصول

product

شکلات Nesttle Swiss

شکلات Nesttle Swiss
product

باکس رویایی

باکس رویایی جایزه ندارد
معادل ریالی جایزه: 0

اطلاعات تکمیلی مسابقه بعدا اعلام می گردد

0 فروش از 1
132,000 تومان

قیمت هر محصول

product

شکلات Nesttle Swiss

شکلات Nesttle Swiss
product

باکس رویایی

باکس رویایی جایزه ندارد
معادل ریالی جایزه: 0

اطلاعات تکمیلی مسابقه بعدا اعلام می گردد

1 فروش از 1
80,000 تومان

قیمت هر محصول

product

شکلات Ritter sport BUNTER MIX

Ritter Sport BUNTER MIX
product

باکس رویایی

باکس رویایی جایزه ندارد
معادل ریالی جایزه: 0

اطلاعات تکمیلی مسابقه بعدا اعلام می گردد

0 فروش از 2
68,000 تومان

قیمت هر محصول

product

شکلات PIEMONT-KIRSCHE MON CHERI

PIEMONT-KIRSCHE MON CHERI
product

باکس رویایی

باکس رویایی جایزه ندارد
معادل ریالی جایزه: 0

اطلاعات تکمیلی مسابقه بعدا اعلام می گردد

1 فروش از 1
60,000 تومان

قیمت هر محصول

product

شکلات das exquisite

شکلات das exquisite
product

باکس رویایی

باکس رویایی جایزه ندارد
معادل ریالی جایزه: 0

اطلاعات تکمیلی مسابقه بعدا اعلام می گردد

1 فروش از 1
25,000 تومان

قیمت هر محصول

product

شکلات Ritter Sport

شکلات Ritter Sport
product

باکس رویایی

باکس رویایی جایزه ندارد
معادل ریالی جایزه: 0

اطلاعات تکمیلی مسابقه بعدا اعلام می گردد

0 فروش از 2
90,000 تومان

قیمت هر محصول

product

شکلات Asbach

شکلات با طعم لیکور
product

باکس رویایی

باکس رویایی جایزه ندارد
معادل ریالی جایزه: 0

اطلاعات تکمیلی مسابقه بعدا اعلام می گردد

0 فروش از 1
58,500 تومان

قیمت هر محصول

product

شکلات das exquisite

شکلات das exquisite
product

باکس رویایی

باکس رویایی جایزه ندارد
معادل ریالی جایزه: 0

اطلاعات تکمیلی مسابقه بعدا اعلام می گردد

1 فروش از 1
25,000 تومان

قیمت هر محصول

product

شکلات Ritter sport

شکلات شیری Ritter Sport
product

باکس رویایی

باکس رویایی جایزه ندارد
معادل ریالی جایزه: 0

اطلاعات تکمیلی مسابقه بعدا اعلام می گردد

1 فروش از 1
25,000 تومان

قیمت هر محصول

product

شکلات Ritter sport

شکلات Ritter sport
product

باکس رویایی

باکس رویایی جایزه ندارد
معادل ریالی جایزه: 0

اطلاعات تکمیلی مسابقه بعدا اعلام می گردد

1 فروش از 1
25,000 تومان

قیمت هر محصول

product

شکلات Ritter sport

شکلات ritter sport
product

باکس رویایی

باکس رویایی جایزه ندارد
معادل ریالی جایزه: 0

اطلاعات تکمیلی مسابقه بعدا اعلام می گردد

0 فروش از 1
68,000 تومان

قیمت هر محصول

product

شکلات FERRERO Die Besten Classic Edition

von FRERRO Die Besten Classic
product

باکس رویایی

باکس رویایی جایزه ندارد
معادل ریالی جایزه: 0

اطلاعات تکمیلی مسابقه بعدا اعلام می گردد

2 فروش از 4
128,000 تومان

قیمت هر محصول

product

شکلات hussel

شکلات دست ساز hussel
product

باکس رویایی

باکس رویایی جایزه ندارد
معادل ریالی جایزه: 0

اطلاعات تکمیلی مسابقه بعدا اعلام می گردد

0 فروش از 2
68,000 تومان

قیمت هر محصول

product

شکلات FERRERO Die Besten Nuss Edition

von FERRERO Die besten Nuss Edition
product

باکس رویایی

باکس رویایی جایزه ندارد
معادل ریالی جایزه: 0

اطلاعات تکمیلی مسابقه بعدا اعلام می گردد

0 فروش از 3
85,000 تومان

قیمت هر محصول

product

شکلات کوچک Niederegger

شکلات کوچک Niederegger
product

باکس رویایی

باکس رویایی جایزه ندارد
معادل ریالی جایزه: 0

اطلاعات تکمیلی مسابقه بعدا اعلام می گردد

3 فروش از 3
48,000 تومان

قیمت هر محصول

product

شکلات Lindt LINDOR milk

Lindt LINDOR milk
product

باکس رویایی

باکس رویایی جایزه ندارد
معادل ریالی جایزه: 0

اطلاعات تکمیلی مسابقه بعدا اعلام می گردد

0 فروش از 3
100,000 تومان

قیمت هر محصول

product

شکلات بزرگ Niederegger

شکلات 6 عددی Niederegger قلبی باکس فلزی
product

باکس رویایی

باکس رویایی جایزه ندارد
معادل ریالی جایزه: 0

اطلاعات تکمیلی مسابقه بعدا اعلام می گردد

0 فروش از 3
42,000 تومان

قیمت هر محصول

product

شکلات Niederegger

شکلات قلبی Niederegger
product

باکس رویایی

باکس رویایی جایزه ندارد
معادل ریالی جایزه: 0

اطلاعات تکمیلی مسابقه بعدا اعلام می گردد

3 فروش از 4
27,000 تومان

قیمت هر محصول

product

شکلات Niederegger

شکلات Niederegger
product

باکس رویایی

باکس رویایی جایزه ندارد
معادل ریالی جایزه: 0

اطلاعات تکمیلی مسابقه بعدا اعلام می گردد

2 فروش از 3
95,000 تومان

قیمت هر محصول

product

شکلات Lindt VON HERZEN

Lindt VON HERZEN
product

باکس رویایی

باکس رویایی جایزه ندارد
معادل ریالی جایزه: 0

اطلاعات تکمیلی مسابقه بعدا اعلام می گردد

لیست محصولات

با ما تماس بگیرید

021-77850239 021-77850989

برای ما ایمیل ارسال کنید

info@idreamz.ir

آدرس شرکت

خیابان جانبازان غربی، خیابان مدنی، مجتمع تجاری اداری پالمیرا، طبقه 7 واحد 719